Case study

INWENTARYZACJA REKLAM W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Miasto Rumia

Projekt zrealizowany w 2020 r.

Zidentyfikowany problem:

Chaos reklamowy w przestrzeni publicznej, problem z identyfikacją legalności nośników reklamowych w pasie drogowym.

Wyzwania / cel:

Inwentaryzacja reklam w pasie drogowym wraz z analizą i kontrolą legalności nośników w mieście Rumia. Przygotowanie projekcji finansowej z tytułu pobierania opłat w ramach zajęcia pasa drogowego.

Rozwiązanie:

Inwentaryzacja reklam w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem mobilnego systemu mapowania. Opracowanie ewidencji reklam poprzez wykonanie precyzyjnych pomiarów, stworzenie bazy danych GIS obiektów reklamowych oraz udostępnienie danych online w systemie SmartGEM.

W trakcie pomiarów, na 32 km dróg zinwentaryzowano 4387 nośników reklamy zewnętrznej. W wyniku analiz wskazano ulicę o największym zagęszczeniu nośników reklamowych (ul. Generała Henryka Dąbrowskiego), gdzie średnio na 100 m znajduje się od 60 do 100 nośników.​


Zastosowane technologie

SMART GEM
Chmura punktów 3D (LIDAR)
Fotorejestracja
Dynamiczna anonimizacja AI
Baza danych reklam GIS

Zobacz inne realizacje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram