Case study

E-KONTROLE W WARSZAWIE

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Projekt zrealizowany w 2020 r.

Zidentyfikowany problem:

Nieskuteczny system kontroli uiszczenia opłat za zajęcie miejsca parkingowego w strefach płatnego parkowania.

Wyzwania / cel:

Automatyczna ewidencja pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania​ – efektywna kontrola zaparkowanych pojazdów oraz uszczelnienie systemu poboru opłat.​

Rozwiązanie:

Wdrożenie systemu automatycznie rozpoznającego tablice rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania. Informacje dotyczą numeru rejestracyjnego, pozycji i marki samochodu oraz odległości od pojazdu e-kontroli. Dane pozyskane w trakcie e-kontroli porównywane są z bazą danych znajdujących się w systemie E-kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Na podstawie danych z systemu właścicielom pojazdów, zajmujących miejsce postojowe bez ważnego biletu, wystawiane są kary w postaci mandatu.

Pierwszy rok działania e-kontroli poskutkował około 68 tys. przejechanych km oraz 1,3 mln skontrolowanych pojazdów. W tym czasie wystawiono ponad 165 tys. mandatów za nieopłacenie miejsca parkingowego. Analizy wykazały, że pojazdy e-kontroli są 10-krotnie skuteczniejsze niż patrole piesze!


Zastosowane technologie

E-kontrole SPP (mobilny system pomiarowy)
LIDAR
Fotorejestracja
Dynamiczna anonimizacja AI

Zobacz inne realizacje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram