Infrastruktura sieciowa

Efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową

Zapewniamy wsparcie zarządzania infrastrukturą sieciową, gromadząc i przetwarzając wartościowe dane, pochodzące z naszego autorskiego systemu mobilnego mapowania: dane GIS, zdjęcia i chmury punktów 3D.

Dzięki udostępnianiu dopasowanych do potrzeb informacji na platformie SmartGEM oraz integracji danych z różnych źródeł, nasi Klienci mogą efektywnie zarządzać infrastrukturą, planować rozwój sieci, zarządzać jej utrzymaniem oraz stale monitorować jakość infrastruktury sieciowej.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Smart Factor wykonuje inwentaryzację linii telekomunikacyjnych i energetycznych. Sieć inwentaryzujemy w większości 
z wykorzystaniem mobilnego systemu mapowania.

W przypadku miejsc niedostępnych z poziomu drogi, posiłkujemy się inspekcjami przeprowadzanymi za pomocą drona. Dane zapisywane są w postaci danych GIS, chmury punktów 3D oraz fotorejestracji.

01

W ramach usługi powstaje ewidencja infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Zawarte w niej informacje dotyczą m.in.:

 • lokalizacji słupa,
 • wysokości,
 • typu,
 • materiału, z którego został wykonany,

Określamy również wysokość zwisu przewodów ich liczbę oraz typ linii prądowych.

Światłowody

Oferujemy inwentaryzację infrastruktury światłowodowej z wykorzystaniem mobilnego systemu mapowania, a także narzędzi automatycznego postprocessingu pozyskanych danych (LiDAR, fotorejestracja, GIS).

02

Dzięki szczegółowej inwentaryzacji, jesteśmy w stanie dostarczać informacje dotyczące istniejącej infrastruktury światłowodowej oraz wskazać możliwości rozwoju, identyfikując nowopowstałą zabudowę.

Utrzymanie infrastruktury wsparte kompleksową inwentaryzacją sieci pozwala na stały monitoring i ocenę stanu istniejącego, natomiast dostarczane przez nas dane pomiarowe o sytuacji terenowej umożliwiają wybór optymalnej koncepcji realizacji projektów światłowodów.

Projektowanie sieci 5G

Smart Factor oferuje rozwiązania pozwalające na projektowanie i rozwój sieci 5G, polegając na cyfrowym odwzorowaniu terenu 
w 3D. Naszym priorytetem jest dostarczenie wiarygodnych danych przestrzennych, w tym danych z fotorejestracji pasa drogi, chmury punktów 3D oraz danych GIS.

03

Zastosowanie naszych zasobów pozwala na analizę czynników wpływających na rozmieszczenie infrastruktury 5G, takich jak infrastruktura, zagospodarowanie ulicy, zieleni i budynków.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram