Przestrzeń miejska

Przestrzeń miejska

Dbałość o przestrzeń miejską to jedna z bardziej istotnych kwestii związanych z poprawą jakości i komfortu życia w mieście. Efektywne planowanie struktury miasta i zarządzanie przestrzenią publiczną niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla osób związanych z procesami decyzyjnymi, jak i obywateli miasta.

W Smart Factor wierzymy, że zastosowanie nowoczesnych technologii to szansa na transformację miast w miasta inteligentne, w których dbałość o przestrzeń publiczną, środowisko, komunikację, dostęp do informacji oraz bezpieczeństwo mieszkańców to klucz do stworzenia wymarzonego miejsca do życia.

Reklamy w przestrzeni publicznej

Wykonujemy kompleksową inwentaryzację nośników reklamowych w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem precyzyjnego skaningu laserowego.

Pełna informacja na temat stanu faktycznego reklam w pasie drogi ułatwia wdrażanie założeń Uchwały Krajobrazowej danego miasta.

01

W wyniku pomiaru powstaje baza danych GIS, zawierająca informacje o nośnikach reklamowych, uwzględniając ich:

 • Lokalizację,
 • Powierzchnię,
 • Wymiary,
 • Rodzaj,
 • Informacje z decyzji zezwalającej na umieszczenie reklamy (w przypadku reklam umieszczonych w pasie drogi)

Opracowana inwentaryzacja w postaci bazy danych i sklasyfikowanej chmury punktów 3D dostępna jest w SmartGEMie. Dostęp do pełnej informacji na temat aktualnej sytuacji w przestrzeni publicznej umożliwia skuteczne zarządzaniem ładem krajobrazowym oraz wdrażanie zapisów Uchwały Krajobrazowej.

Nasza wizja poprawy jakości przestrzeni publicznej została doceniona przez organizatorów Warsaw Booster. Opracowane przez nas rozwiązanie zdobyło I miejsce w programie akceleracyjnym Warsaw Booster’19, pokonując 13 innych projektów.
Dowiedz się więcej o Warsaw BOOSTER.

Zarządzanie zielenią

Zdjęcia wraz z wysokorozdzielczymi chmurami punktów dostarczają również kompleksowej informacji dotyczących zieleni w mieście.

Dzięki algorytmom przetwarzania danych, jesteśmy w stanie pozyskiwać informacje między innymi o jakości i lokalizacji terenów zielonych w mieście.

02

Dostęp do wysokiej jakości danych w postaci chmury punktów 3D oraz bazy danych GIS umożliwia sprawne zarządzanie zielenią w mieście, przeprowadzanie inwentaryzacji (pomiar wysokości drzew, rozpoznanie gatunków), planowanie w oparciu o rozległe analizy przestrzenne (m.in.: analizy krajobrazowe), a także wykonanie analiz kolizyjności zieleni z infrastrukturą (np. Przewodami energetycznymi)

Digital Twin

Digital Twin, czyli cyfrowy bliźniak, to rozwiązanie, które w szybkim tempie rewolucjonizuje rynek.

Precyzyjnie wykonana replika obiektów fizycznych (reality capture), procesu lub całego środowiska, odwzorowana w wirtualnej przestrzeni, daje wiele nowych możliwości rozwoju usług i produktów w oparciu o cyfrowe modele.​

03

Wykorzystując potencjał skaningu laserowego, Smart Factor generuje dane 3D reprezentujące przestrzeń miejską w pasie drogowym i otaczającym go terenie.

Reprezentacja rzeczywistości, w oparciu o przetworzoną i sklasyfikowaną chmurę punktów 3D, umożliwia wykonywanie pomiarów odległości, wysokości oraz powierzchni danego obiektu. Dokładnie odwzorowana geometria stanowi źródło informacji do przeprowadzania licznych analiz, a także koordynowania procesów zarządczych.​

Rewitalizacja

W zakres usług dotyczących przestrzeni miejskiej wchodzi dostarczanie wiarygodnych danych na potrzeby związane z przeprowadzaniem rewitalizacji w mieście.

Dane w postaci chmury punktów 3D, fotorejestracja z możliwością odtworzenia panoramy 360 stopni, a także baza danych GIS, to materiały pozwalające na identyfikację i odpowiednie udokumentowanie terenów zdegradowanych oraz zrealizowanych procesów rewitalizacyjnych. W oparciu o dostarczone materiały możliwe jest przeprowadzenie rozległych prac związanych z poprawą infrastruktury i zabudowy w mieście.

 

04

W ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej, Smart Factor oferuje:

 • Ocenę stopnia degradacji obszarów miejskich (ulic/ przestrzeni publicznej)​
 • Wizualizacje i modele 3D,​
 • Panoramy 360 stopni, jako dokumentację fotograficzną.

Wizja zero

Na polskich drogach rocznie ginie ponad 3500 osób, co powoduje, że nasz kraj znajduje się w czołówce państw europejskich, w których na drogach jest najniebezpieczniej.

Aby zminimalizować ryzyko śmiertelnych wypadków do zera, Smart Factor dostarcza potrzebne informacje o aktualnym stanie infrastruktury drogowej, organizacji ruchu oraz dane na temat ruchu i dynamicznych zmian w pasie drogowym.

05

Adaptacja do zmian klimatu

Przed miejską administracją stoi szereg wyzwań, związanych ze zmianami klimatycznymi. W związku z tym oferujemy miastom kompleksowe usługi, które zwiększają ich odporność i zaadaptują do nadchodzących zmian.

W tym zakresie oferujemy kompleksową inwentaryzację zagospodarowania ulic, uwzględniając procent powierzchni biologicznie czynnej czy przepuszczalnej. Jesteśmy w stanie określić również poziom zacienienia i zazielenienia pasa drogowego.

06

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram