Konsulting smart city

Budowa inteligentnego miasta

Budowa inteligentnego miasta wymaga zintegrowanego i strategicznego działania uwzględniającego uwarunkowania społeczne, gospodarcze, specyfikę danego regionu, a także globalne trendy zarówno w obszarze technologii jak i np. zarządzania.

Smart Factor posiada bogate doświadczenie we wspieraniu miast w procesach transformacji w miasta inteligentne. W tym zakresie tworzymy Strategie Smart City:

 • wypracowujemy wspólne wartości oraz kompleksową koncepcję miasta inteligentnego,
 • oceniamy dojrzałość miasta w odniesieniu do idei smart city oraz wykonujemy diagnozę miasta w zakresie wyzwań, potrzeb i możliwości zastosowania rozwiązań smart city;
 • opracowujemy mapę drogową, stanowiącą plan działań w transformacji miast w miasta inteligentne, wskazując źródła ich finansowania.

Nie tworzymy strategii DLA miast, ale WSPÓLNIE z miastami.

Wypracowujemy optymalne rozwiązania bazujące na wiedzy naszych ekspertów, uznanych metodykach oraz przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Dodatkowo, oferujemy wspólne budowanie silnego zaplecza kompetencyjnego dla urzędów miast oraz jego mieszkańców w postaci szkoleń i warsztatów Smart City. Wynikiem konsultingu jest identyfikacja potrzeb i oczekiwań, które bezpośrednio przekuwamy w rozwiązania technologiczne gotowe do wdrożenia w mieście.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram