Polityka prywatności

Polityka prywatności

Sposób zbierania danych

1. Dane zbierane przez Smart Factor Sp. z o.o.

 • Dane zbierane automatycznie - Podczas wizyty na stronie internetowej Smart Factor Sp. z o.o., automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyt użytkowników, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te pobierane są dla celów statystycznych i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
 • Dane zbierane, podczas kontaktu przez formularz na stronie www.smartfactor.pl   umożliwia wysyłanie zapytań dotyczących własnych produktów albo innych związanych z działalnością firmy. Gdy  kontaktujesz się z nami za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, telefonu, poczty email (kanałów komunikacji udostępnionych przez Smart Factor Sp. z o.o. ), przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Dane te przetwarzanie są w celu obsługi związanej z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie, wszelki informacje związane z ochroną danych osobowych zostały zawarte w „Polityce przetwarzania danych osobowych” https://www.smartfactor.pl/polityka-przetwarzania danych-osobowych.html.
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? Smart Factor Sp. z o.o.  w żadnym wypadku nie przewiduje sprzedaży danych zebranych o użytkownikach strony internetowej podmiotom trzecim.  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszą stroną będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. W przypadku kontroli Urzędu Ochronny Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom upoważnionym.

2. W jaki sposób kontaktujemy się z naszymi użytkownikami?

 • Po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych, osoba udzielająca takiej zgody, może otrzymywać emaile z informacjami produktowymi, ofertami, innymi materiałami informacyjnymi.
 • Jeżeli użytkownik wysłał do nas zapytanie dotyczące naszej działalności lub oferowanych produktów, może otrzymać odpowiedź w sposób przez siebie zasugerowany (np. w przypadku gdy podał numer telefonu lub faksu do kontaktu z prośbą o kontakt tymi kanałami) lub poprzez email zwrotny (w przypadku, gdy wyraźnie nie zwrócił się z prośbą o kontakt w inny sposób).
 • Jeżeli użytkownik skontaktował się z nami telefonicznie, może otrzymać odpowiedź drogą email, w przypadku gdy wyrazi zgodę na jej przesłanie w taki właśnie sposób (powinien pozostawić przynajmniej następujące dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail ew. numer telefonu do kontaktu). W przypadku nie wyrażenia zgody, żadne dane od użytkownika nie zostają pobrane i sprawa załatwiana jest wyłącznie drogą telefoniczną).

3. W jaki sposób możemy poinformować o zmianie danych?

W przypadku zmiany danych użytkownik może przesłać maila na adres mail@smartfactor.pl z informacją jakie dane uległy zmianie.

4. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Strona internetowa www.smaryfactor.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

5. Dane osobowe https://www.tz-c.pl/zasady-przetwarzania-danych.html 

6. Zmiany naszej polityki prywatności.

Smart Factor Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Smart Factor Sp. z o.o. ,
ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa

tel. (22) 786 85 45

e-mail: mail@smartfactor.pl

Copyright © 2017-2022 SmartFactor. All rights reserved.

Made by two colours

Polityka cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z preferencjami Twojej przeglądarki. Możesz zmienić te ustawienia korzystając z opcji przeglądarki.

 

Zasady przetwarzania danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH informuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Smart Factor Sp. z o.o. , ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa,  zwana dalej SmartFactor. W sprawach związanych z administrowaniem Państwa danymi osobowymi prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: rodo@smartfactor.pl.

W JAKIM CELU, JAK DŁUGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Smart Factor Sp. z o.o. w następujących celach głównych:

 1. Zawarcie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy na jeden z oferowanych przez Smart Factor Sp. z o.o. produktów lub usług , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1] (umowa) – takie dane przechowujemy przez okres 10 lat, a następnie mogą być one dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umów (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy (skutkiem niepodania takich danych jest brak możliwości realizacji działań określonych w umowie lub brak możliwości zawarcia samej umowy).
 2. Przygotowania i wysyłania informacji handlowych (marketingu bezpośredniego) oraz ich wysłania drogą elektroniczną (e-mail i telefon) oraz korespondencją tradycyjną bez zawierania umowy lub po rozwiązaniu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, możliwa do wycofania w każdym czasie) – takie dane przechowujemy do czasu odwołania zgody, a następnie mogą być dalej przechowywane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (tak długo, jak dany wymóg obowiązuje).

Kategorie przetwarzanych danych

 • Dane identyfikujące osobę, w szczególności: imiona, nazwiska, numer IP, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
 • Dane adresowe i teleadresowe, w szczególności: adres e-mail i numer telefonu, adres korespondencyjny.

Kategorie i zakres zbieranych danych są podawane do Państwa wiadomości w formularzu kontaktowym, na podstawie którego są one gromadzone lub niniejszych zasad.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ przekazywane

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym od realizacji celów przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności: IT, hostingowe, komunikacji drogą elektroniczną, bankowe, księgowe, podwykonawców.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem).
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Nie ma ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic ustawowo chronionych lub własności intelektualnej i będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
 5. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram