Wizualizacja danych przestrzennych

Wizualizacja danych przestrzennych

Wizualizacja danych

Przetworzone dane wizualizujemy w zależności od typu produktu, tak, aby był on w pełni czytelny dla naszych odbiorców. Poniżej prezentujemy przykładowe wyniki analiz dla projektu reklamowego. Pierwszy z nich - sklasyfikowana chmura punktów 3D, na której wykrywane są nośniki reklamowe. W dalszej części zaprezentowano mapy, na których wskazano typy nośników reklam na wskazanym obszarze, wraz z informacją na temat natężenia reklam ze względu na liczbę oraz walidację nośników z wymogami Uchwały Krajobrazowej.

Przykładowe produkty przetworzonych danych

Sklasyfikowana chmura punktów 3D

Mapy wynikowe przeprowadzonych analiz przestrzennych - Inwentaryzacja nośników reklam w przestrzeni publicznej

Natężenie reklam ze względu na liczbę
Typy nośników reklamowych
Walidacja nośników reklamowych z wymogami Uchwały Krajobrazowej
Walidacja obiektów małej architektury i ogrodzeń

System zarządzania infrastrukturą i przestrzenią

Dane i informacje udostępniamy on-line, w systemie SmartGEM, który wykorzystuje potencjał chmury obliczeniowej, kompleksowo wspierając procesy biznesowe naszych Klientów.

Pozyskiwane przez nas dane udostępniamy Klientom w postaci wektorowej, fotorejestracji oraz sklasyfikowanej chmury punktów 3D. Za pomocą odpowiednich narzędzi, użytkownik systemu jest w stanie przeanalizować materiały na mapie 2D, poprzez podgląd zdjęć w panoramie 360 stopni lub za pomocą przeglądarki w przestrzeni 3D. W zależności od wybranego wariantu możliwe jest dokonanie pomiaru odległości, wysokości, włączenie dodatkowych warstw, a także przemieszczenie się względem punktu początkowego, przy stałym podglądzie danych w postaci fotorejestracji lub chmury punktów 3D.

Nasze dane - baza danych GIS
Nasze dane - chmura punktów 3D
Nasze dane - fotorejestracja

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram