Case study

ANALIZA ROTACJI MIEJSC PARKINGOWYCH

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Projekt realizowany w 2020/2021.

Zidentyfikowany problem:

Utrudniony dostęp do miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych, będących jednocześnie ośrodkami usługowymi. Brak informacji na temat faktycznego zapotrzebowania na miejsca postojowe, wynikające z migracji osób przyjezdnych.

Wyzwania / cel:

Analiza zachowań kierowców w wybranych warszawskich dzielnicach i ocena dostępności miejsc parkingowych w zależności od pory dnia. Dostarczenie kompleksowej informacji w postaci bazy danych na temat rotacji miejsc parkingowych do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, w celu zoptymalizowania działa Stref Płatnego Parkowania.

Rozwiązanie:

Inwentaryzacja stanu istniejącego pasa drogowego, miejsc parkingowych i organizacji ruchu. Zastosowanie mobilnego systemu mapowania, który w oparciu o zestaw sensorów oraz precyzyjny układ geolokalizacyjny, wykorzystując algorytmy AI, umożliwia pozyskiwanie i analizę zachowania pojazdów w SPP.

Posiadając pełną informację na temat sytuacji w ruchu drogowym i w Strefach Płatnego Parkowania, dostarczamy miastu statystyki pozwalające na:
* identyfikację parkujących w strefach parkowania (mieszkaniec dzielnicy, miasta, lub osoba przyjezdna);
* określenie średniego czasu postoju w danym miejscu,
* analizę rotacji miejsc parkingowych w ciągu doby,
* określenie dostępności miejsc parkingowych w ciągu doby (w okolicach osiedli mieszkaniowych, biur, obiektów usługowych, itp.).


Zastosowane technologie

Mobilny system mapowania
Ewidencja pasa drogowego GIS
System analizy rotacji
Fotorejestracja
Dynamiczna anonimizacja AI

Zobacz inne realizacje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram