Dofinansowanie NCBR

SMART FACTOR Sp. z o. o. realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.


Tytuł Projektu: „Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji.”

Wartość projektu: 7.454.373,75 PLN

Dofinansowanie: 4.945.885,63 PLN

Okres realizacji: 01.11.2020 – 28.04.2023

Cel projektu:  opracowanie automatycznego systemu inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, umożli­wiające generowanie mapy HD, identyfikację, ekstrakcję oraz wymiaro­wanie obiektów reklamowych.

www.ncbr.gov.pl