Zajęcie pasa drogowego w SmartGEM

Moduł zajęcia pasa drogowego to aplikacja systemu SmartGEM, która pozwala na łatwą obsługę pełnego procesu zajęcia pasa drogowego. System umożliwia ewidencję wniosków i pism oraz procesowanie spraw i wydawanie decyzji. Moduł daje możliwość przestrzennej lokalizacji na mapie obiektów prowadzonej sprawy wraz w uwzględnieniem zajętych obiektów drogi i granic pasa drogowego.

System pozwala na prowadzenie spraw z zakresu:

 1. Wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
  • prowadzenia robót w pasie drogowym;
  • umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy;
  • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych
 2. Awaryjnego zajęcia pasa drogowego
 3. Obsługi postępowań w celu wymierzenia kary za nielegalne zajęcie pasa drogowego
 4. Wydawania decyzji lokalizacyjnych

Na podstawie zdefiniowanych stawek za zajęcie poszczególnych typów obiektów drogi, automatycznie wyliczana jest opłata dla Wnioskodawcy. Użytkownik może definiować szablony i generować decyzje oraz pisma na podstawie obiektów i danych prowadzonej sprawy.

[smartslider3 slider=3]

System umożliwia aktywne monitorowanie terminów i opłat zajęcia pasa drogowego oraz raportowanie. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie pism, spraw i decyzji po ich atrybutach oraz lokalizacji przestrzennej. Użytkownik posiada możliwość prezentacji zajęć pasa drogowego wg kryterium: określony czas, określony obszar, droga lub obiekt.

Dzięki integracji z EPUAP system pozwala na pełną, elektroniczną obsługę wniosków na zajęcie pasa drogowego.

Moduł zajęcia pasa drogowego jest w pełni zintegrowany z ewidencją drogi. System działa w chmurze i jest dostępny dla dowolnej liczby autoryzowanych użytkowników bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Inwentaryzacja reklam

Oferujemy wykonanie kompleksowej inwentaryzacji reklam (w pasie drogi i poza nim) z wykorzystaniem fotorejstracji drogi i precyzyjnych pomiarów. Inwentaryzacja to podstawowe narzędzie uszczelniające pobieranie opłat z tytułu umieszczenia reklamy w pasie drogi.

W wyniku inwentaryzacji dostarczamy bazę danych zawierającą m.in. wymiary reklamy, jej powierzchnię, rodzaj i lokalizację. Baza danych jest wyświetlana na interaktywnej mapie.

Inwentaryzacja reklam jest jednym z kluczowych materiałów źródłowych przy wdrażaniu tzw. uchwały krajobrazowej.