Dla nas ewidencja dróg publicznych to nie tylko tabelaryczna i dość archaiczna książka drogi. Dla nas to potężne narzędzie, które można wykorzystać dla zrównoważonego rozwoju samorządu. Przedstawiamy SmartGEM – zintegrowany system zarządzania drogami. Dlaczego zintegrowany? Integrujemy dane inwentaryzacji dróg pozyskane metodą fotoskaningu, inteligentne oprogramowanie, procedury administracyjne realizowane przez zarządców dróg (m.in.: prowadzenie ewidencji dróg, roboty drogowe, zgłaszanie usterek, objazdy, zajęcia pasa drogowego, organizację ruchu) oraz dane z zasobów zewnętrznych (mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane księgowe i inne). SmartGEM to sprawdzone, spełniające prawne wymagania oprogramowanie, które umożliwia nie tylko prowadzenie ewidencji dróg, ale również zarządzanie infrastrukturą drogową oraz pasem drogi. System pozwala na:
  • synchroniczną pracę na danych z fotoskaningu, mapie pasa drogowego oraz profilu liniowym
  • generowanie wszystkich niezbędnych zestawień, raportów i dokumentów (w tym Książkę Drogi, Książkę Obiektu Mostowego, Książkę Tunelu, Zestawienia zbiorcze danych technicznych odcinka drogi, formularz danych o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast)
  • intuicyjne wprowadzanie, edycję oraz przeglądanie danych drogowych (zarówno z poziomu mapy, profilu liniowego jak i tabeli)
  • integrację ewidencji pasa drogi z prowadzonymi postępowaniami (wnioski, decyzje, zezwolenia, gwarancje, rozliczanie prac, obieg dokumentów) oraz danymi GIS w jednym narzędziu online
  • wsparcie procesu projektowania oraz zmiany stałej (SOR) i tymczasowej (TOR)
  • efektywne zarządzanie reklamami w pasie drogi (identyfikacja i ewidencja reklam, kalkulator opłat i kar, zaawansowane narzędzia analityczne i raportowe)
  • prowadzenie analiz jakościowych dróg w skali odcinka drogi, ale również w skali całej jednostki samorządu terytorialnego
  • dostęp do kluczowych danych z poziomu aplikacji mobilnej.
SmartGEM nie wymaga instalacji oprogramowania na komputerach klienta. Program pracuje w przeglądarce internetowej, co daje użytkownikom komfort pracy i możliwość autoryzowanego dostępu z dowolnego miejsca i urządzenia.