Wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg polega na wykonaniu wizji lokalnej drogi oraz sporządzeniu protokołu przez osobę z uprawnieniami drogowymi. Wszystkie przeglądane elementy, zalecenia i oceny zostają udokumentowane w protokołach, które zostają połączone z Książką Drogi w wersji elektronicznej.

 

Ocena stanu nawierzchni

protokoły przeglądu
(wydruki papierowe oraz zapis do *.XLS)
analizy porównawcze
(wydruki papierowe oraz zapis do *.PDF)

dzienniki objazdu dróg
(wydruki papierowe oraz zapis do *.PDF) 

 

Przeglądowi podlegają następujące elementy pasa drogowego:

W przypadku wykonywania przeglądów pięcioletnich dodatkowo oceniana jest estetyka drogi oraz podane zostają zalecenia długoterminowe.