Wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg polega na wykonaniu wizji lokalnej drogi oraz sporządzeniu protokołu przez osobę z uprawnieniami drogowymi. Wszystkie przeglądane elementy, zalecenia i oceny zostają udokumentowane w protokołach, które zostają połączone z Książką Drogi w wersji elektronicznej.

 

Ocena stanu nawierzchni

protokoły przeglądu
(wydruki papierowe oraz zapis do *.XLS)
analizy porównawcze
(wydruki papierowe oraz zapis do *.PDF)

dzienniki objazdu dróg
(wydruki papierowe oraz zapis do *.PDF) 

 

Przeglądowi podlegają następujące elementy pasa drogowego:

  • stan nawierzchni jezdni;
  • stan poboczy i odwodnienia;
  • stan chodników i zatok;
  • stan oznakowania pionowego;
  • stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  • stan zieleni;
  • stan studzienek kanalizacyjnych.

W przypadku wykonywania przeglądów pięcioletnich dodatkowo oceniana jest estetyka drogi oraz podane zostają zalecenia długoterminowe.