Wykonujemy projekty stałej organizacji zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz.784)
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2015 r., poz.1314)
Zakres każdego opracowania obejmuje wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oznakowania (poziomego i pionowego) wraz z weryfikacją i wprowadzeniem ewentualnych korekt wynikających z opinii, uzgodnień istniejącego oznakowania oraz zaprojektowanie nowego oznakowania.