Wykonaj z nami przeglądy dróg, a będziesz mógł szybko pozyskać dokumentację do remontów.

Proponujemy Państwu rozszerzenie przeglądu dróg o wykonanie usługi fotoskaningu.

Usługa ta znacznie podnosi jakość przeglądów, otwiera szereg przydatnych i wartościowych możliwości, przy nieznacznym zwiększeniu kosztów wykonania.

Fotoskaning to połączenie dwóch znanych usług – fotorejestracji i skaningu laserowego 2D pasa drogowego. Jednocześnie ze skaningiem wykonywany jest pomiar osi i niwelety drogi. W ramach usługi przekazujemy Państwu narzędzia do łatwego wykorzystania danych, interpretacji wyników oraz do samodzielnego wykonywania potrzebnych w codziennej pracy pomiarów odległości, wysokości i lokalizacji elementów pasa drogowego.

 

Rys. 1 Pomiar szerokości chodnika – dX = 3,26 m

Rys. 2 Łata 2 metrowa – pomiar koleiny (2 cm – niebieska pionowa linia) i pomiar spadku poprzecznego

Skaning jest prezentowany w formie połączonych przekrojów normalnych serii punktów,  w wyniku czego otrzymujemy bardzo łatwy w interpretacji cyfrowy obraz pasa drogowego z możliwością precyzyjnego pomiaru geometrii przekroju drogi. Jednocześnie każdy obiekt, dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów GPS/inercyjnych, jest precyzyjnie zlokalizowany w przestrzeni. W naszym oprogramowaniu udostępniamy Państwu liczne funkcje i narzędzia – linijka, łata, koleina, które ułatwiają analizę danych. Dzięki zamówieniu usługi uzyskujecie Państwo dane i narzędzia do:

 

Rys. 3 Pomiar wysokości barierki ( dY = 1,05 m)

Rys. 4 Pomiar lokalizacji słupa – odległość od krawędzi jezdni dX = 4,76 m

 

Wszystkie dane pozyskane podczas objazdu dróg są dla Państwa dostępne online w systemie SmartGEM. To innowacyjny system do zarządzania pasem drogi, który pracuje przez przeglądarkę internetową.

Dzięki zgromadzonym danym i SmartGEM możemy wykonywać dla Państwa szereg dodatkowych usług.

Dokumentacja przetargowa do standardowego remontu drogi

Dla wskazanego odcinka drogi (od pikietaża do pikietaża) przygotowujemy pełną dokumentację do przetargu. Dokumentacja ta zawiera następujące elementy:

Dzięki pomiarowi niwelety drogi i połączeniu go z przekrojami laserowymi uzyskujemy numeryczny obraz terenu, który umożliwia wykonanie mapy wysokościowej remontowanego odcinka.

Dokumentację remontową wykonujemy dla elementów nie wymagających uzyskania dodatkowych zgód i ustaleń. Usługę wykonujemy na już gotowych, udostępnionych w SmartGEM danych, więc jesteśmy w stanie przygotować ją w krótkim czasie, w wysokiej jakości oraz atrakcyjnej cenie.

Raporty statystyczne pasa drogi

Z opracowanej i dostępnej w SmartGEM ewidencji dróg, użytkownik może też wygenerować samodzielnie zestawienia ilościowe poszczególnych elementów pasa drogowego. Często wykorzystywanym przez naszych klientów jest zestawienie powierzchni do malowania. Dzięki predefiniowanemu raportowi użytkownik musi tylko wybrać drogę, pikietaż początkowy oraz końcowy aby uzyskać precyzyjne zestawienie powierzchni i typów linii malowania poziomego, który stanowi przedmiar prac do zlecenia przy odnawianiu malowania.

W podobny sposób można uzyskać powierzchnię chodników, ścieżek rowerowych i innych elementów.

Zdalne zlecenie przygotowania technologii i kosztorysu remontu obiektów mostowych przy wykorzystaniu programu SmartGEM