Infrastruktura drogowa to kręgosłup każdego miasta. Łącząc wieloletnie doświadczenie z najnowszymi technologiami dostarczamy najwyższej klasy rozwiązania usługi, które pozwalają sprawnie zarządzać infrastrukturą drogową dla poprawy jakości życia mieszkańców. Rozwój technologii pozwala na zmianę spojrzenia na książkę drogi i na ewidencję pasa drogi. Dane o infrastrukturze drogowej można efektywnie pozyskiwać metodą fotoskaningu, która łączy w sobie zalety i potencjał skaningu laserowego (LIDAR) oraz fotorejestracji metrycznej z kamer wysokiej rozdzielczości. Tak wykonana inwentaryzacja pasa drogowego stanowi doskonałe źródło informacji zarówno na potrzeby opracowania ewidencji pasa drogi jak również  kontroli okresowego stanu dróg czy zarządzania reklamami. Wykorzystanie nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych w procesie prowadzenia ewidencji dróg publicznych przynosi samorządom wymierne korzyści.  Są to przede wszystkim:
  • Sprawne zarządzanie i podjemowanie decyzji dzięki wykorzystaniu aktualnych, wiarygodnych i dostępnych w intuicyjnej formie informacji.
  • Efektywne wykorzystanie danych drogowych we wszelkich procesach związanych z drogą (zarządzanie i utrzymanie zieleni, malowanie oznakowania, kontrola zajęcia pasa drogowego, zarządzanie reklamami, projektowanie organizacji ruchu, przeglądy dróg, planowanie remontów i modernizacji).
  • Korzystniejsze warunki ubezpieczenia dróg.
  • Możliwość integracji systemu z innymi zasobami danych przestrzennych ? mapy zasadnicze, ewidencja gruntów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i inne warstwy GIS.
  • Możliwość podejmowania decyzji bez konieczności wychodzenia w teren.
W konsekwencji podnosi się jakość podejmowanych decyzji a także stan infrastruktury technicznej. Co najważniejsze generowane są nie tylko oszczędności, ale również dodatkowe dochody.   Smart Factor to #SmartRoads w #SmartCity. W zakres rozwiązań do inteligentnego zarządzania drogami oferowanych przez Smart Factor wchodzą: