Administrator danych

SMART FACTOR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Paryskiej 2/2, 03-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672154, NIP 5223088299, REGON 366984323;

 

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

W celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMART FACTOR sp. z o. o.

 

Okres przechowywania/przetwarzana danych osobowych

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym i będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi.

 

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu SMART FACTOR sp. z o. o.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.