Fotoskaning to innowacyjne połączenie fotorejestracji i przekrojów 2D ze skanera laserowego. W połączonym widoku dzięki rejestracji energii odbicia powstaje cyfrowy obraz terenu w postaci zagęszczonej chmury punktów, z której generowane są przekroje. Z przekrojów można korzystać z wykorzystaniem szeregu funkcji m.in.: łata, mierzenie odległości i wysokości.  Fotoskaning można wykorzystać do:
 • Przeglądów dróg
 • Kontroli stanu poboczy (ocena: zawyżone/zaniżone)
 • Kontroli kolein na drodze
 • Rejestracji łat i wybojów
 • Planowania bieżącego utrzymania
 • Planowania ścinki poboczy lub ich profilowania
 • Kontroli przekroju poprzecznego, głębokości rowów, nachylenia skarp
 • Kontroli odpływu wody z korony drogi
 • Wykorzystania przekrojów charakterystycznych do projektowania remontów dróg
 • Wykonania map histograficznych pasa drogowego (jezdnie i pobocza z gradacją 1 cm, pozostały teren ze skokiem 5 cm)
 • Precyzyjnej lokalizacja drzew i innych obiektów drogowych