Case study

INWENTARYZACJA SIECI NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA​ W RAMACH PROJEKTU POPC

Wiodące firmy budujące światłowody

Projekt realizowany w latach 2019-2020 r.

Zidentyfikowany problem:

Brak dostatecznej wiedzy o możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej do budowy światłowodowej, brak rozpoznania terenowego, niewystarczająca szybkość projektowania w oparciu 
o tradycyjne dane, niezintegrowane dane pozyskane z różnych źródeł.

Wyzwania / cel:

Inwentaryzacja i ocena istniejącej infrastruktury linii energetycznych niskiego i średniego napięcia pod kątem możliwości wykorzystania jej w rozwoju sieci światłowodowych. Projekt wykonano w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Rozwiązanie:

Inwentaryzacja 4000 km sieci niskiego i średniego napięcia ​z wykorzystaniem mobilnych systemów mapowania (w 86%) oraz dronów.

W ramach wykonanej inspekcji pozyskano kompletną bazę danych o istniejącej infrastrukturze – dane w postaci fotorejestracji, chmury punktów 3D oraz bazy danych GIS.


Zastosowane technologie

SMART GEM
Fotorejestracja
Chmura punktów 3D (LIDAR)
Baza danych GIS
Dynamiczna anonimizacja AI

Zobacz inne realizacje

Kontakt

Skontaktuj się z nami

  Nasze oddziały

  Świadczymy usługi na terenie całej Polski

  Biuro Warszawa:
  ul. Poselska 29
  03-931 Warszawa

  Biuro Elbląg:
  Aleja Armii Krajowej
  7-8; lok. 31
  82-300 Elbląg

  Napisz do nas
  mail@smartfactor.pl
  Kiedy tylko potrzebujesz
  Infolinia
  +48 573 984 277
  pon-pt 9:00 - 16:00
  Wychodzimy naprzeciw potrzebom współczesnych miast, wspierając je w transformacji cyfrowej w miasta inteligentne. Wykonując szczegółową inwentaryzację przestrzeni miejskiej, w szczególności tzw. pasa drogowego, pozyskujemy dla Klientów samorządowych oraz komercyjnych wartościowe dane, usprawniające procesy zarządzania i utrzymania podmiotów im podlegających. 

  Smart Factor Sp. z o.o. ,
  ul. Poselska 29, 03-931 Warszawa
  NIP: 522-308-82-99 / REGON 366984323

  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000672154, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 102 000
  Zintegrowany, automatyczny system inteligentnej inwentaryzacji oraz e-kontroli reklam w przestrzeni publicznej, wykorzystujący dane LIDARowe i obrazowe z mobilnych systemów mapowania oraz metody sztucznej inteligencji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1./2020 Szybka Ścieżka.
  Made by
  crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram