27-28 marca 2019 w Warszawie obyło się IX Smart City Forum ? platforma wymiany dobrych praktyk, debat oraz doświadczeń innowacyjnych miast i firm z całej Polski. Jest to najważniejszy kongres dotyczący tematyki inteligentnych miast w Polsce. W tym roku mieliśmy przyjemność, być partnerem wydarzenia.

Smart Factor wspiera polskie miasta w transformacji w #SmartCities budując strategie miast inteligentnych i wyzwalając potencjał danych miejskich w dziedzinie #SmartRoads Tworzony przez nas system SmartGEM jest nowoczesnym narzędziem, który pozwala w innowacyjny i efektywny sposób zarządzać infrastrukturą drogową.

Jesteśmy tym bardziej szczęśliwi, że mogliśmy również wesprzeć Fundację Dziecięca Fantazja podczas licytacji charytatywnej.

Cieszymy się, że spotkaliśmy tu naszych partnerów samorządowych i biznesowych, a niektóre z naszych przedsięwzięć były wskazywane jako dobra praktyka! Współpracujemy z najlepszymi!

Smart City ForumPrezes Smart Factor