Wspólnie z Urzędem Miasta Myszków oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu zapraszamy na szkolenie dla Zarządców Dróg w zakresie aspektów formalno-prawnych dotyczących zajęcia pasa drogowego.

Będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu dobre praktyki stosowania prawa, w zakresie wykorzystywania przestrzeni pasa drogowego na potrzeby inwestycyjne lub/i reklamowe – również uwzględniając zmiany niektórych ustaw skutkujące wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Wszystko to w nawiązaniu do Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

 

Program

  1. Aspekty formalno-prawne zajęcia pasa drogowego (elementy rynku, źródła danych).
  2. Aspekty formalno-prawne zajęcia pasa drogowego.
  3. Prezentacja systemu wspierającego proces zajęcia pasa drogowego zintegrowanego z ewidencją.

 

Terminy najbliższych szkoleń

 

 

PZD w Piszu