Aplikacja Mobilna

  1. Aktualizacja obiektów drogowych. Lokalizacja zdarzenia poprzez telefon, zamieszczenie notatki i zdjęcie miejsca zdarzenia. Informacja wraz z lokalizacją jest wysyłana do systemu SmartGEM. Jeżeli dotyczy wstawienia znaku lub zjazdu to przy pomocy narzędzi dostępnych w programie uaktualniana jest ewidencja drogi.
  2. Objazdy Mobilne Dróg. Aplikacja mobilna zapisuje polegająca ślad GPS trasy objazdu, zdjęcia z objazdu i notatki sporządzane podczas objazdu. Wszystkie te informacje są automatycznie zapisywane w dziennikach objazdów ewidencji dróg prowadzonej w systemie SmartGEM.
  3. Zgłoszenia. Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie różnych elementów i czynności w pasie drogowym. Przy pomocy aplikacji osoby uprawnione mogą zgłaszać awarie, martwe zwierzęta, zniszczenia, dokumentować wykonane prace. Wszystkie zgłoszenia mają swoją kategorię, lokalizację na drodze, zdjęcia i notatki. Zarządzanie zgłoszeniami odbywa się przy pomocy systemu SmartGEM.
  4. Zlecenia. Funkcjonalność umożliwia zarządzanie czynnościami i usługami wykonywanymi  w pasie drogowym. Przy pomocy aplikacji uprawnione osoby  lub firmy otrzymują zlecenia wraz z ich lokalizacją i zakresem prac do wykonania. Przy pomocy tej samej aplikacji dokumentowane są zrealizowane prace. Wszystkie dane są dostępne w systemie SmartGEM.
Współdzielona baza aplikacji SmartGEM

Zintegrowana baza ewidencji pasa drogowego w Chmurze

SmartGEM - Aplikacja mobilna i desktopowa

Usługa aktualizacji danych

  1. Aktualizacja fotoskaningu. Jest to zbiór danych składający się z fotorejestracji metrycznej połączonej z pomiarem osi drogi w przestrzeni oraz skaningu 3D będącego mapą wysokościową pasa drogowego. Jest to usługa wysoce specjalistyczna, wymagająca dysponowanie odpowiednim sprzętem i  oprogramowaniem
  2. Aktualizacja ewidencji. Aktualizacja bazy danych ewidencji dróg, w tym dokładnej, cyfrowej mapy pasa drogowego. Program SmartGEM spełnia wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności i posiada udokumentowane pliki wymiany danych służące do aktualizacji danych przestrzennych dotyczących ewidencji pasa drogowego. Metoda ta polecana jest przy większych aktualizacjach np. po remontach odcinków drog.
  3. Aktualizacja ewidencji jako usługa. Nasza firma oferuje też kompleksowy pakiet usług wraz z aktualizacją ewidencji i fotoskaningu w modelu współpracy długoterminowej. Jest on bardzo atrakcyjny cenowo, jednocześnie zapewnia posiadanie aktualnego zasobu danych dotyczących ewidencji i przeglądów dróg. Model oparty jest na systemie SmartGEM i przechowywaniu danych w chmurze. Dzięki temu zapewniona jest możliwość obsługi eUsług np. Zajęcia Pasa Drogi lub świadczenia usług dotyczących remontów dróg. Szczegóły dostępne są u konsultantów