O nas

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, stworzoną przez osoby z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych dla samorządów miejskich i administracji publicznej, sektora telekomunikacyjnego, energetycznego a także ubezpieczeniowego.

Realizując bezpośrednio projekty z zakresu wypracowywania strategii, prowadzenia analiz strategicznych i koncepcyjnych, tworzenia oprogramowania, zarządzania projektami, analizy i architektury systemów informatycznych, mieliśmy przyjemność współpracować z:

największymi polskimi firmami,

najlepszymi polskimi samorządami,

globalnymi dostawcami rozwiązań teleinformatycznych

Nasza wiedza, kompetencje i doświadczenie zdobyte, dzięki udziałowi w ponad 200 projektach o różnej skali i zakresie sprawia, że wiemy, jak powtórzyć ich sukcesy oraz co wydaje nam się nawet ważniejsze, których błędów należy unikać.

Ciągły rozwój, otwartość i innowacje to wartości, które chcemy  wdrażać adresując bieżące i przyszły potrzeby naszych klientów. Wierzymy w długofalową współpracę opartą na partnerskich relacjach.  Wiemy jak oddzielić marketingowe obietnice od realnej wartości, która biznesowi daje przewagę konkurencyjną, a samorządom lepsze zarządzanie i wzrost jakości usług publicznych. Satysfakcja i zadowolenie naszych klientów jest również gwarancją naszego sukcesu.

Współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego staramy się konsekwentnie wdrażać w życie ideę inteligentnych miast, którą zgodnie z przyjętą przez nas definicją rozumiemy nie jako technokratyczne wizje skupione na technologiach, ale jako wsparcie procesów zarządzania, współdecydowania i zaangażowania w rozwój miasta. Jesteśmy przekonani, że dobro wspólne, którym jest przestrzeń miejska wymaga innowacyjnych metod wykorzystania cyfrowych narzędzi, także w wymiarze obywatelskim i społecznym.

Dla nas Smart City  to możliwie najszersze wykorzystanie dostępnych technologii w celu podnoszenia jakości życia, zadowolenia i satysfakcji mieszkańców, turystów i przedsiębiorców poprzez zwiększenie atrakcyjności, interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej.

Strategie miasta inteligentnego

Budowa inteligentnego miasta wymaga zintegrowanego i strategicznego działania uwzględniającego uwarunkowania społeczne, gospodarcze, specyfikę danego regionu ale także globalne trendy zarówno w obszarze technologii jak i np. zarządzania. Staramy się wpisać w ten model wspierając Samorządy w procesach przekształcania miast w miasta inteligentne poprzez:

  • Opracowanie diagnozy miasta w zakresie braków, potrzeb oraz możliwości zastosowania rozwiązań smart city (technologicznych i pozatechnologicznych)
  • Opracowywanie Strategii Smart City w korelacji do obowiązującej Strategii Miasta
  • Opracowywania Programu Smart City czyli mapy drogowej mającej na celu transformację miasta w miasto inteligentne

 Wspieramy miasta w transformacji cyfrowej tworząc:

  • Strategie Transformacji Cyfrowej Miasta,
  • Koncepcje zintegrowanego systemu zarządzania miastem w oparciu o dane,
  • Strategie Informatyzacji Miasta,
  • Koncepcje Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,

Nie tworzymy strategii DLA miast, ale WSPÓLNIE z miastami wypracowujemy optymalne rozwiązania bazujące na wiedzy naszych ekspertów oraz uznanych metodykach. Wierzymy, że takie podejście pozwala uwolnić potencjał miast i przekształcić je w miasta prawdziwie inteligentne (niezależnie czy są to duże aglomeracje czy mniejsze ośrodki miejskie).

Realizacje

Zaufali nam

Zaufali nam

Miasto Włocławek

Kontakt

Smart Factor Sp. z o.o.

ul. Paryska 2/2, 03-954 Warszawa | tel. 508 101 423 | mail: mail@smartfactor.pl

NIP: 522-308-82-99 | REGON 366984323,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672154

kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych, wpłacony w całości